Ha fiús anyuka vagy, akkor ezt a 19 dolgot feltétlenül mond el a fiadnak! Fiús anyá­nak lenni, több, mint meg­ta­ní­tani, hogyan kösse be a cipőfűző­jét, aztán hetente két­szer más­fél órát izgulni érte a foci­pá­lya szé­lén. Fiús anyá­nak lenni nagy felelős­ség. Érde­mes elol­vasni és min­den sza­vát meg­fo­gadni, mert sok év múlva egy csi­nos, ked­ves kis­lány nagyon hálás lesz majd érte…

1. SPOR­TOLJ.
A sport meg­ta­nít becsü­le­te­sen nyerni, mél­tó­ság­gal veszí­teni, tisz­telni a sza­bá­lyo­kat. Segít beosz­tani az idő­det és távol tart a baj­tól. Meg talán meg­ta­nulsz dobni és elkapni.

2. TE ADOD MEG EGY INTIM KAP­CSO­LAT ALAPHANGJÁT.
Ezért ne vegyél el olyas­mit egy lány­tól, amit később már nem adhatsz neki vissza.

3. PISILJ ÓVATOSAN.
Tudod, azt vala­ki­nek fel is kell taka­rí­ta­nia utána.

4. TAKA­RÉ­KOS­KODJ.
Spó­rolj amíg fia­tal vagy, később még szük­sé­ged lehet rá.

5. ENGEDD MEG, HOGY BEMU­TAS­SAM A MOSOGATÓGÉPET.
Meg a sütőt, a főző­la­pot, a mik­rót, a mosó­gé­pet, a vasa­lót és a por­szí­vót. Most kér­lek menj és hasz­náld is őket.

6. LEGYEN HITED.
Higgy és légy szel­lemi vezető.

7. NE LEGYÉL VEREKEDŐS.
Soha ne legyél egy vere­ke­dés kez­de­mé­nyezője, de ha egy idi­óta beléd köt, kér­lek védd meg magad.

8. TANULJ.
A tudást soha senki nem tudja elvenni tőled.

9. BÁNJ KED­VE­SEN A NŐKKEL.
Az örökké túl hosszú idő az egye­dül­lét­hez, de még hosszabb,ha együtt kell élni vala­ki­vel, aki utálja az ábrázatodat.

10. ADJ MAGADRA ÉS LEGYÉL BÜSZKE A KÜLSŐDRE.

11. LEGYÉL ERŐS ÉS GYENGÉD IS EGYBEN.

12. EGY NŐ BÁRMIRE KÉPES, AMIRE TE.
Vagyis építheti a kar­ri­er­jét, amíg te haj­nali 3-kor pelen­kát cse­rélsz. Egy jól működő kap­cso­lat titka a köl­csö­nös tisztelet.

13. A KÉREM ÉS A KÖSZÖ­NÖM HASZ­NOS KIFEJEZÉSEK.

14. A KOR­TÁRS NYO­MÁS FÉLEL­ME­TES DOLOG.
Legyél jó vezető és a töb­biek követni fognak.

15. VIRÁ­GOT VENNI SZÍ­VED VÁLASZ­TOTT­JÁ­NAK CSAK ÚGY, MIN­DIG JÓ ÖTLET.

16. JOBB KED­VES­NEK LENNI, MINT HA MIN­DIG NEKED VAN IGAZAD.

17. MIN­DEN HELY­ZET­BEN ŐRIZD MEG A HUMORÉRZÉKED.

18. VÁLASSZ JÓL FELESÉGET.
A menyem lesz a kul­csa annak, mennyi időt tölt­he­tek majd veled és az unokáimmal.

19. NE FELEJTS EL FELHÍVNI.
Mert lehet, hogy nagyon hiány­zol nekem.

 • Csülök the best(ia)

  Ne a szőnyeg alá! Arra ott a WC.

 • Farkas

  Van egy-két butaság ebben, meg olyan is, ami ugyanúgy egy lányra is érvényes (nem is egy).
  Illetve ezt a felsorolást még lehetne bőven folytatni, de egyébként nem rossz.

  • Farkas

   Mellesleg az sem mindegy, hogy mennyi idős a fiú, amikor megtanítod ezeket neki. Egyszerre biztos, hogy nem tudja megtanulni, és van olyan, amit jó, ha később is megtanul, mivel nem biztos, hogy azt most megértené, illetve fel tudná használni.
   Egyébként nem kell mindent az anyukának megtanítania, hol van az apa? Ezt el kell felezni, mert a fiú nem mindig ad az anyukája szavára, mert ő ugye nő.
   Valamint nagyon fontos, hogy legyen példa, mert ha a fiú tudja, hogy megtörtént az ellenkezője (a szabály be nem tartása) valakinél, akkor könnyebben fog törekedni a betartására. (hiszem, ha látom)